Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Fireflier Lighting te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Seedz Lighting te decompileren of reverse-engineeren;
  4. Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
  5. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Seedz Lighting worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Fireflier Lighting worden geleverd "zoals ze zijn". Seedz Lighting geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Fireflier Lighting geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Fireflier Lighting of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op het internet van Fireflier Lighting te gebruiken. locatie, zelfs als Fireflier Lighting of een door Fireflier Lighting geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van Fireflier Lighting verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Fireflier Lighting garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Fireflier Lighting kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Fireflier Lighting verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Fireflier Lighting heeft niet alle sites die aan haar internetsite zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Fireflier Lighting de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen

Fireflier Lighting kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Fireflier Lighting valt onder de wetten van de Volksrepubliek China, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Verspreid de liefde
Chat openen
1
WhatsApp ons
Hallo
Kunnen wij u helpen?